گالری فیلم
کدام اقشار بیشتر بهره مند از یارانه برق هستند؟
یارانه ها و به عبارتی کمک های دولت ها عموما برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه پرداخت می شوند تا خدمات یا کالاهایی ارزانتر به دست آنها برسد، اما یارانه برق در کشور ما بیشتر کدام خانه ها را روشن می کند؟ و کدام اقشار را بیشتر بهره مند می کند؟
در پاسخ به این پرسش آئین نامه نحوه محاسبه تعرفه برق توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است.
This text will be replaced