گالری صدا
دبیر انجمن کارفرمایی پالایشی گفت: پالایشگاه های کشور فرسوده و برای بروزرسانی نیازمند حمایت دولت
This text will be replaced